همشهریان فاضل ، نجیب وخطاپوش !  به گوش !

 غافله مردی بنام  آقای" امیر . ع " در ارگان رسمی خالدآبادی ها < قلاقیچه >  ابراز وجود کرده و به رغم مملوکیت زوجه ای خالدآبادی  خود را لجوجانه دامغانی معرفی نموده و قس علیهذا !...  حقیربه نیابت از تمامی خالدآبادی های غیور ومتعصب ضمن تسلیت این مصیبت عظمی، از قاطبه زعمای بزرگوار قوم برای این عنصر فریب خورده عاجزانه طلب عفو و بخشش دارم.

و اما سخنی هم با آقا امیر "ع" دامغانی:

...آدم عاقل زوجه خالدآبادی با این همه محسنات و کمالات داشته باشد و اینقدر ناسپاس باشد که خود را دامغانی بخواند ؟ عجبا ! نام شما : امیر ع خالدآبادی و لا غیر ! یالّا بگو چشم...

حقیر چون احتمال میدهد هنگام ازدواج پاره ای از شروط مهم وصلت با خالدابادی جماعت را به حسب احترام و نجابت ذاتی به عرض شما نرسانده باشند توجهتان را به نکات زیر جلب می نماید :

۱-اسم شما را که گفتیم چه باشد...

۲-  همیشه  شما اول سلام می کنی

۳- اگر زمانی همسر مکرمه تان قصد تشرف به منزل اقوامشان را دارند ، اما و اگر و بعدا و.......            چی ؟! ... نداریم.

۴-اگر  روزی دیر، و یا زبانم لال با اخم وتخم آمدید منزل بی معطلی گردنتان را برای نوش جان کردن لنگه کفش مبارک پیشکش نمایید. لبخند جزئی از مهریه عندالمطالبه شما بوده که یحتمل بهتان نگفته اند.

۵- پخت و پز ، رفت و روب ، شست و شو  و سایر امور منزل بر عهده شماست. این یک سنت دیرین خالدابادی است که فقط با حکم و اجماع علمای قوم مرتفع می شود . کوتاهی نکن !

۶- صبح ها ، قبل از رفتن به سر کار، صبحانه همسربانو  را آماده می کنی. شیر و عسل فراموش نشود.

۷- ..............

۸- .............

۹- ..............

..........

..........

..........

۹۹- واکس کفش های خانم خانه ،اتوی لباس ها ، گردگیری روزانه و خرید مایحتاج وظیفه شما و تعویض و انتخاب کانال تلویزیون وظیفه( لطف )همسر شماست.... راستی ، ببینیم با اجازه همسرتان اینترنت بازی میکنید یا   یواشکی و وقت خواب علیا مخدره؟!

 

 زندگی شیرینی داشته باشی