از آنجا که مدتیست حضور قلاقیچه ای ما در جمع اصحاب خبر و نظر و مرض خالی بود و طرفداران ,شدید پیگیر حضور ما در فضای مجازی بودند . برآن شدیم بار دیگر وارد عرصه شویم و قچ قچی بنمائیم شاید مقبول افتد فلذا گروهی در تلگرام با نام قلاقیچه توسط بزرگ ارتشتاران عرصه ی ادب و هنر جناب میروی عزیز دایر گردید علاقمندان می توانند با حضور دراین گروه از مطالب متنوع فکاهی بهره مند گردند .

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید

برای عضویت نام و شماره تلفن یا آی دی تلگرامتان را در قسمت نظرات درج کنید تا شما را به گروه دعوت نمائیم .